Open/Close Navigation

אורי דהן ושות' כלכלה, אקטואריה ופיננסים

בנקאות השקעות, מיזוגים ורכישות

משרדינו נחשף לעסקים / לפרוייקטים המעוניינים לגייס השקעות וגם למשקיעים המעוניינים לאתר השקעות,
חלק מהעסקים או הפרויקטים אליהם אנו נחשפים, מפורסמים גם כאן,

להלן מידע ראשוני על מיזמים שונים להשקעה, כל הנתונים והמידע להלן נתקבלו ממקורות שונים וכפופים לבדיקה עצמאית של המיזמים, אין אנו נושאים באחריות כלשהיא לאמיתות המידע,

עקב עומס בפניות ורצון לטיפול יעיל, הנכם מתבקשים לא לפנות אלינו טלפונית, אלא רק באמצעות הנוהל המוגדר להלן
(הנוהל שונה בין המעוניינים לגייס משקיע לבין המעוניינים להשקיע), אנו מתנצלים מראש, לא נוכל לטפל בפונים שלא פנו בהתאם לנוהל שלהלן,


מעוניינים לגייס השקעה

 1. כיצד לשלוח לנו מידע
  לצורך איתור משקיעים עבורכם, עליכם לשלוח לנו מידע על העסק / המיזם שעבורו אתם מעונינים לגייס השקעה,
  להלן קישור לקובץ אקסל, אשר לתוכו יש להזין את הפרטים המבוקשים (בשורה הצהובה) בהתאם לכותרות,
  שתי השורות הראשונות הן דוגמאות שמטרתן להמחיש כיצד יש למלא פרטים עבור הפרויקט / העסק, שאתם מבקשים לגייס השקעה עבורו, קובץ הזנת מידע

  לאחר מילוי הקובץ ושמירתו במחשב שלכם, יש לשלוח אותו אלינו
  למייל: invest@uri-dahan.com
 2. מכתב התחייבות
  נא להדפיס, לאשר ולשלוח לנו במייל או בפקס את המכתב שלהלן

  מכתב למעוניינים לגייס השקעה
  ללא מכתב זה לא נוכל לטפל בבקשתכם.
 3. פרסום המידע
  לאחר קבלת מכתב התחייבות מאושר על ידכם, אנו נפרסם את המידע (בכפוף לשיקולים נוספים) ובמידה ויפנה אלינו משקיע המעוניין להתקדם, נעביר אליו את פרטי הקשר שלכם,

משקיעים

 1. מידע על פרויקטים / עסקים
  להלן קישור לקבצים המכילים רשימת פרויקטים / עסקים להשקעה, המסווגים ב- 3 קבוצות עקריות:

  א.  עסקים פעילים

  ב.  סטארט-אפ ומיזמים חדשים

  ג.  נדל"ן

  נא לשלוח לנו את המספר הסידורי של הפרוייקטים בהם אתם מתעניינים, למייל:  invest@uri-dahan.com
 2. מכתב התחייבות
  נא להדפיס, לאשר ולשלוח לנו במייל או בפקס את המכתב שלהלן

  מכתב למשקיעים
  ללא מכתב זה לא נוכל לטפל בבקשתכם.
 3. העברת מידע על העסק
  לאחר קבלת מכתב התחייבות מאושר על ידכם, אנו נעביר לכם מידע המצוי ברשותינו (בכפוף לשיקולים נוספים), לרבות תוכניות עסקיות, אם ישנן ופרטי קשר לגוף המעוניין לגייס השקעה