Open/Close Navigation

אורי דהן ושות' כלכלה, אקטואריה ופיננסים

מחקר כלכלי ועסקי, עבודות אסטרטגיות, סקירות ענפיות,

  • מחקר כלכלי, עבודות אסטרטגיות, תכניות מתאר, סקירות ותחזיות – כלכליות ופיננסיות עבור מגוון גופים ציבוריים, ממשלתיים, והסקטור הפרטי,
  • תכניות מתאר בהיבטים הכלכליים, עבודות כלכליות בתחומי התחדשות עירונית, עבודות מגוונות בתחומים הנדל"ן,
  • חוו"ד כלכליות עסקיות על חברות ופרויקטים לגופים מוסדיים ופרטיים, לקבלת החלטות השקעות ואשראי,
  • תכניות מתאר בהיבטים הכלכליים,  ניתוחים כלכליים ענפיים ובחינת מאפיינים כלכליים למבנה שווקים,
  • עבודות המחקר והסקירות הענפיות שנעשו במשרדנו כוללות את מגוון ענפי המשק – מסחר, שירותים, תעשיה, כספים, הייטק, חקלאות, ועוד,
  • עבודות המחקר כוללות הן את נקודות הראות של הסקטור הפרטי והן את נקודות הראות של הסקטור הציבורי,

דוגמאות לעבודות מחקר כלכלי, עבודות אסטרטגיות ועוד